top of page
21 Short Paragraphs: text


The work originate from short paragraphs from the daily paper, which are enlarged and copied by hand with graphite on paper to a very exact text-drawing. The stories are of the character that they won’t be anything more than a short paragraph, there will never be any newspaper placards. They deal with incidents of sexual molestation that may be of decisive importance for the human being that are subjected, but in the historical flow rapidly flicker by. This is reality, but it is so brutal or absurd that seeing it outside it’s context, the newspaper, we believe it is made up. Taken together this pictures a state of power.


You read the newspaper in the morning and throw it away in the evening. The artist pays attention to a short story that only was passing by. Also the making, the slowly drawing with pencil, contributes to slow down the impression of the incident. When you see the picture and discover that the text is not printed but drawn, the thinking in grooves already has changed a bit.


The photographs do not show the incident but describes the place where it all happened: a bus, a square, a staircase. The incident can thereby be freely re-created in the imagination of the observer.


21 notiser: text 

 

Verket har sitt ursprung i korta notiser från Sydsvenska Dagbladet, som förstorats och kopierats för hand med blyerts på papper till en mycket exakt text-teckning. Historierna är av den karaktären att de inte blir mer än just en notis, de skapar inga löpsedlar. De tar upp händelser av sexuella ofredanden som kanske på ett avgörande sätt osäkrar den drabbade människans liv, men som i det historiska flödet snabbt flimrar förbi. Detta är verkligheten, men den är så brutal eller absurd att när vi ser den utanför sin kontext, i detta fall dagstidningen, tror vi att den är påhittad. Sammantaget ger de en bild av ett maktförhållande.


Vi ögnar igenom tidningen på morgonen och slänger den på kvällen. Genom att göra teckningarna hålls dessa flyktiga historier kvar. Även utförandet, som går långsamt med blyerts, bidrar till att sakta ned intrycket av händelsen. När man ser bilden och upptäcker att texten inte är tryckt utan ritad, har vaneseendet redan ändrats en aning.
Fotona visar inte händelsen utan beskriver platsen där det hände: en buss, ett torg, en trappuppgång. Händelsen kan på så sätt återskapas fritt i betraktarens fantasi.

bottom of page