Blood, Sweat and Itching

Performance

Elisabet Apelmo and Marit Lindberg

The performance Blood, Sweat and Itching is about how bodily shortcomings and annoyances are disclosed in the interaction with other people. We take our departure from the pharmacy situation where a disclosure is necessary in order for the right medication / treatment to be obtained. Stories have been collected from people in different life situations. In the performance, their stories of how bodily shortcomings were revealed, are retold by a male actor who is on the balcony above Roskilde Dom Pharmacy. A speech choir stands scattered among the audience. They confirm the stories verbally, and make the skin flakes, smells and bodily fluids a collective experience. The choir is at the same level as the audience and thus the audience becomes involved too.

Blod, svett och klåda

Performance

Elisabet Apelmo och Marit Lindberg

Verket Blod, svett och klåda handlar om hur kroppsliga tillkortakommanden och förtret avslöjas i interaktionen med andra människor. Vi har utgått från apotekssituationen där ett avslöjande är nödvändigt för att rätt medicin/behandling ska erhållas. En mängd berättelser har insamlats från människor i olika livssituationer. I verket återberättas deras berättelser om hur kroppsliga tillkortakommanden avslöjats, av en manlig skådespelare som befinner sig på balkongen ovanför Roskilde Dom Apotek. En talkör står utspridda bland publiken. De bekräftar berättelserna i talkörer, och gör hudflagorna, lukterna och vätskorna till en kollektiv erfarenhet. Kören befinner sig på samma nivå som publiken och gör på så sätt att de också blir indragna.