top of page
Blood, Sweat and Itching

Performance

Elisabet Apelmo and Marit Lindberg

The performance Blood, Sweat and Itching is about how bodily shortcomings and annoyances are disclosed in the interaction with other people. We take our departure from the pharmacy situation where a disclosure is necessary in order for the right medication or treatment to be obtained. Stories have been collected from people in different life situations. In the performance, the narratives of how ailments and leakages have been exposed, are retold by a male actor who is on the balcony above Roskilde Dom Pharmacy. A speech choir stands scattered among the audience. They confirm the stories verbally, and make the skin flakes, smells and bodily fluids a collective experience. The choir is at the same level as the audience and thus the audience becomes involved too.

Blod, svett och klåda

Performance

Elisabet Apelmo och Marit Lindberg

Verket Blod, svett och klåda handlar om hur kroppsliga tillkortakommanden och förtret avslöjas i interaktionen med andra människor. Vi har utgått från apotekssituationen där ett avslöjande är nödvändigt för att rätt medicin eller behandling ska erhållas. En mängd berättelser har insamlats från människor i olika livssituationer. I verket återberättas historierna om hur åkommor och läckage har blottats, av en manlig skådespelare som befinner sig på balkongen ovanför Roskilde Dom Apotek. En kör står utspridd bland publiken. De bekräftar berättelserna i talkörer, och gör hudflagorna, lukterna och kroppsvätskorna till en kollektiv erfarenhet. Kören befinner sig på samma nivå som publiken och gör på så sätt att de också blir indragna.

bottom of page