top of page

Die Poesie und Politik des täglichen Lebens

The poetry and politics of everyday life


Lichtenberg Studios, Berlin 2022
The drawings are inspired by messages and pictures that I photographed during the walks in Lichtenberg. 
 
Vermisst! (Missing!)
Charcoal on paper, 210 x 297 cm
Freely created after posters about lost cats, dogs and a parrot.
 
Es ist nicht zu spät! (It’s not too late!)
Ink on leaf attached with double-sided tape
The text and font are borrowed from an ongoing poster campaign by Berlin’s environmental movements, who work for Berlin to be climate neutral by 2030.
 
Sandtaube (Sand dove)
Sand on artificial grass

The peace dove is taken from a sticker from Germany’s peace movements.

Helle Schatten (Bright Shadows)
Sidewalk chalk on pavement

Inspired by children’s street drawings. The shadows of bicycles, plants and a pole were painted white during the night. Visible only in flashlight or daylight. 
 
"Wie es einer Gesellschaft geht..." ("How a society is doing...")
Pencil on paper

A quote from Nicolas Lunabba from the association Helamalmö, that works with children and young people with social justice as their goal. I made a drawing of the translated quote. Then I enlarged the drawing to enhance the feeling of the hand’s work and the time it took to make the drawing. 

Die Poesie und Politik des täglichen Lebens

Vardagens poesi och politik

Lichtenberg Studios, Berlin 2022

Teckningarna är inspirerade av meddelanden och bilder som jag fotograferade under vandringarna i stadsdelen.

Vermisst! (Saknas!)

Kol på papper, 210 x 297 cm

Fritt skapade efter funna efterlysningar av katter, hundar och en papegoja.

 

Es ist nicht zu spät! (Det är inte för sent!)

Tusch på löv fastsatt med dubbelhäftande tejp

Texten samt typsnittet är lånat från en pågående affischkampanj med Berlins samlade miljörörelser som avsändare, som arbetar för att Berlin ska vara klimatneutralt 2030.

 

Helle Schatten (Ljusa skuggor)

Gatukrita på trottoar

Inspirerade av barns gatuteckningar. Skuggorna av cyklar och växtlighet målades vita under natten. Synliga endast i blixt- eller dagsljus.

 

Sandtaube (Sandduva)

Sand på konstgräs

Fredsduvan är hämtad från ett klistermärke från Tysklands fredsrörelser.

 

"Wie es einer Gesellschaft geht..." ("Hur ett samhälle mår...")

Blyerts på papper

Ett citat från Nicolas Lunabba från föreningen Helamalmö, som arbetar med barn och unga med social rättvisa som mål. Jag tecknade av det översatta citatet. Därefter förstorade jag upp teckningen för att förstärka känslan av handens arbete och den tid som tecknandet tog.

bottom of page