top of page
Heart of Terror I–V

color photos and laser printing, 1997

97 x 67 cm

 

Heart of Terror is based on the Book of Judges 19: 1-30. It is a story about serious violence, which is further accentuated by being contrasted with warm generosity.

 

A woman gets raped by a group of unknown men, then cut up into twelve parts by her own husband, and scattered throughout Israel. The dismembered body is depicted in twelve photos of different landscapes. In each landscapes, a black plastic sack is laying, more or less hidden. After a series of tragic murders in Sweden, black plastic sacks have become like a symbol of our time for a dismembered human body.

Heart of Terror I–V

färgfoton och laserutskrift, 1997

97 x 67 cm 

Heart of Terror utgår från Domarboken 19: 1-30. Det är en berättelse som handlar om grovt våld, ett våld som blir ytterligare accentuerat genom att det kontrasteras mot varm generositet.

En kvinna blir utsatt för en gruppvåldtäkt av en samling främmande män, därefter styckad i tolv delar av sin egen make, och utspridd över hela Israel. Jag har valt att skildra den styckade kvinnans kropp i form av tolv foton av olika landskap där det i vart och ett av landskapen ligger en svart plastsäck mer eller mindre dold – efter en rad tragiska mord i Sverige har de svarta plastsäckarna blivit något av vår tids tecken för styckad människokropp.

bottom of page